Verdens første helelektriske region

Agder er i en unik posisjon i verden. Halvparten av Norges kraftoverskudd kommer fra denne regionen. Kraftoverskuddet kommer fra fornybar vannkraft. Dette er enestående i verdenssammenheng. Samtidig er Agder en teknologiregion med sterke kompetansemiljøer. Vi kan bruke vår posisjon med fornybare ressurser, vårt kraftoverskudd og vår anvendte teknologikompetanse til å redusere egne klimagassutslipp og øke verdiskapingen. Dette kan gjøres ved å bli Electric Region Agder – verdens første helelektriske region.

Les mer...